Storm

Utmana och förändra vad vi gör och hur vi gör det

Dagens och morgondagens utmaningar kräver att vi tänker nytt, och tillsammans. Då kan det behövas en krock, ett udda möte och en öppen miljö som tillåter det att hända. Därför har Malmö universitet skapat Storm, en kreativ och inkluderande mötesplats.

Storm är en innovationsmiljö som syftar till att utmana och förändra vad vi gör och hur vi gör det.

Storm inspirerar, tar initiativ och skapar möjligheter för att studenter och medarbetare från hela Malmö universitet ska kunna utveckla idéer och lösningar som tar sig an dagens och framtidens utmaningar. Gärna flervetenskapligt och i samspel med omvärlden.

Vad kan man göra på Storm?

Storm är en öppen och flexibel miljö som möjliggör gränsöverskridande samarbeten. Vi vill gärna ta del av dina idéer, känner du att du sitter på en idé du vill ta vidare kom in till oss så kan vi hjälpa dig med detta! Är du lärare/forskare på Mau och vill boka en kreativ workshop eller liknande? Gör det här så kan vi tillsammans göra det till verklighet.  Storm blir det vi tillsammans gör det till! Kontakta oss eller kom in till Storms lokaler och prata med våra stormare: Julia och Emma. (På plats 9-15 i regel varje vardag)

Lokalerna

Storms lokaler

Storm är till för samtliga studenter och medarbetare på Malmö universitet. Gärna i samarbete med vänner i vår omgivning. Ju fler som använder Storm, desto bättre, gärna på nya och annorlunda sätt! Storm finns på entréplan i Malmö universitets byggnad Gäddan

Storm består av tre rum som kallas Stora Stormen, Lilla Stormen och Köket. Stora Stormen är ämnat för workshops, seminarier och kreativa möten, Lilla Stormen är ett mindre rum för presentationer samt ett Kök där du kan ha kortare möten eller slå dig ned för att jobba en stund.  Mer information om lokalerna hittar du här.   

Här kan du se hur Storm är uppbyggt:

Övriga innovationsmiljöer

Storm – ett nav för innovation

På Malmö universitet finns många labb, verkstäder och andra typer av kreativa miljöer. På Storm vill vi knyta samman dessa platser så att de kan nyttjas av fler. Ett urval finns här;