En akademisk entreprenör

Nästa person i Stormteamet som vi tittar lite närmare på är Fredrik Björk. Fredrik är doktorand i historia och adjunkt i miljövetenskap på institutionen för urbana studier.  Dessutom är han verksam inom Mötesplats Social Innovation – den nationella mötesplatsen för samhällsentreprenörskap och social innovation.

Vem är Fredrik?

Jag är veteran på Malmö högskola – har jobbat här sedan 2001. Bäst kan man nog beskriva mig som en akademisk entreprenör.

Vad är Storm för dig?

Storm är en öppen verkstad som möjliggör kreativa möten mellan studenter, lärare och forskare. Därtill är det en kontaktyta för aktörer utanför högskolan som vill samverka i innovationsprocesser.

Jag vänder mig till dig när jag..?

Vill arbeta utifrån en social innovation-ansats.

Något vi inte känner till om dig?

Jag är mycket intresserad av mat. Innan jag började på Malmö högskola jobbade jag som kock och kökschef.

Fredrik Björk är värd för lunchmöte i Storm 31 maj inom ramen för Skåne Innovation Week. Träffa Fredrik och bekanta dig med Malmö högskolas innovationsmiljö genom att anmäla dig här.