Hej Helena!

Ni kanske är nyfikna på vilka som jobbar i Storm? Teamet består av sex personer och varje vecka framöver presenterar vi en teammedlem lite närmare. Helena Ondrus är först ut.

Vem är du?

Jag heter Helena Ondrus och är industridesigner med speciellt intresse för idémetodik, formgivning och såklart designprocessen. Jag har varit egenföretagare, anställd designer och har jobbat på Malmö högskola sedan 2007. Jag tar mig gärna an komplexa problem, njuter av att jobba när flera hjärnor tänker tillsammans och är bra på att konkretisera saker med t ex modeller.

Vad är Storm för dig?

Storm är en möjlighet för medarbetare och studenter att växa i organisationen och in i samhället. Jag ser det som en plats där man kan arbeta med problemställningar som är svårlösliga och komplexa – både hos arbetsgivaren, individen och samhället. Storm ska utmana på rätt nivå;  vi är inte till för att vända upp och ner på saker för sakens skull,  men gärna för att ge nya perspektiv på saker och ting. Resultatet, och vägen dit, ska bli bättre med Storms inblandning!

Jag vänder mig till dig när jag..?

Vill skapa ett event eller möte och undrar vilka möjligheter lokaler och material som finns i Storm kan ge. Du kan också bolla idéer med mig om du vill utveckla det du ska göra något steg eller om du inte riktigt vet hur du ska göra, men vet vad du vill uppnå. Jag kan också hjälpa till att få idéer att konkretiseras i form av situationer, exempel, produkter etc. Vill du ha hjälp med att få in eller utveckla idémetodik t ex i undervisningen kan jag också hjälpa till.

Något vi inte känner till om dig?

Jag tycker det är jättesvårt att mingla, och jag är helt bedrövligt dålig på t ex namn och annan detaljkunskap. Däremot är jag otroligt bra på att se sammanhang, och se hur allt hör ihop, att tänka på och hantera helheten. Annat man nog inte känner till om mig är att jag är väldigt intresserad av tid och hur vi människor förhåller oss till den och ääääälskar första april med allt sitt lurande.

Kontakta Helena eller någon av de andra i Stormteamet här.