Två snabba till Patrik

Turen har kommit till Patrik Berander som är och har varit drivande i utvecklingen av Storm sedan processen startade för ett par år sedan. Patrik är  universitetslektor i datavetenskap och har doktorerat på Blekinge Tekniska Högskola med fokus på  produktledning inom programvaruteknik. Efter sex år i näringslivet som konceptutvecklare, affärsutvecklare och produktchef kom Patrik till Malmö högskola 2014. Sedan dess har han lagt stort fokus på behovsdriven innovation inom undervisning och forskning. 

Vad är Storm för dig?

Storm är en plats som vill utmana traditionella strukturer inom högskolan för att få oss att arbeta och tänka på nya sätt. Det handlar dels om nya arbetsformer men framförallt handlar det om att hitta nya kontakter och konstellationer för att arbeta med problemlösning, innovation och idéutveckling i bred mening. Vi står inför stora utmaningar i samhället där det krävs att olika kompetenser och ämnesområden samarbetar för att lösa dessa. Jag tycker att Storm är en bra plattform för att ta sig an dessa utmaningar och ser Storm som en plats där vi kan åstadkomma faktisk förändring.

Jag vänder mig till dig om jag…?

… är intresserad av innovation i allmänhet, och behovsdriven innovation i synnerhet, och vill ha feedback och tips i relation till detta. Jag har ett brett spann av intressen. Idrott, lärande och hållbarhetsfrågor för att nämna några, gärna med koppling till digitaliseringsmöjligheter. Jag är även ansvarig för tekniken på Storm och svarar gärna på frågor och tar emot önskemål om hur den kan utvecklas och förbättras.