Hej Carl Johan!

Carl Johan Orre är lektor vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT, ny programledare för IT och ekonomi, ITek samt en av sex personer som arbetar i  Storms projektgrupp.

Utöver din roll på högskolan, vem är du?

Jag är en skånsk västerbottning som nyligen valt att lämna livet i förskingringen och återvänt till Skåne efter snart tjugo år som Umeåbo. Jag har varit drygt ett år på Malmö högskola och trivs väldigt bra.

Vad är Storm för dig?

För mig är Storm en arena för möten där perspektiv kan få mötas och utmanas. Jag hoppas Storm ger studenter, personal och alla de olika företag och verksamheter som samarbetar med Malmö högskola en möjlighet till andra möten än vad som tidigare har kunnat erbjudas.

Jag vänder mig till dig..?

I frågor som rör möjligheter, hur Storm kan vara en resurs och yta för forskning och forskarutbildning mot projekt- och samarbetspartners.

Något vi inte känner till om dig?

Jag har fått känna på att stå på 5485 meters höjd,  på en topp i Bolivia, Syrefattigt, väl värt mödan, en färd på vägar fjärran de vi möter på hemmaplan.