Hej Karolina!

Vad hade vi gjort utan Karolina Rosenqvist i Stormteamet? Här får vi en lite närmre presentation om vem hon är.

Vem är du?

Karolina Rosenqvist, projektledare på avdelningen Innovation och Utveckling som numera är en del av nya Universitetskansliet. I botten är jag utbildad kommunikatör och har tidigare arbetat med strategisk kommunikation inom såväl civilförsvaret som kultursektorn. Jag har varit på Malmö högskola sedan 2009 och arbetar förutom i Storm även med Medea, och IoTaP samt högskolans satsning på att utveckla nya fokusområden. Dessutom är jag projektledare för nästa års universitetsfirande.

Vad är Storm för dig?

Storm är en neutral plats där många olika kompetenser kan mötas och flera typer av format utforskas. Det skapar möjligheter till flervetenskapliga fördjupningar, nya samarbetsformer och fler perspektiv som på sikt kan bidra till att utveckla Malmö högskola. Storm ska kunna bidra till ett kreativt och modernt lärosäte av högsta universitetskvalitet genom att inte enbart fokusera på vad vi gör utan även hur och varför.

Jag vänder mig till dig när jag..?

Vill arrangera aktiviteter i Storm. Det kan vara allt från enskilda evenemang till mer sammanhållna programidéer.

Något vi inte känner till om dig?

Jag har blivit anmäld till Justitiekanslern. Det var för 20 år sedan, då var jag redaktör för Karlstads universitets kårtidning Klaraborgaren. Vi publicerade en artikel som handlade om etiska dilemman med uppgifter hämtade från Flashback. Polisen ansåg att vi borde fällas för uppvigling till brott. Det blev dock ingen fällande dom, men en väldigt nyttig erfarenhet.