Nytt & Nyttigt

Finns de bästa uppsatserna om innovation på Malmö högskola?

Nytt&Nyttigt är en uppsatstävling om innovation. För åttonde året belönar VINNOVA och ESBRI studenter med de bästa uppsatserna om innovation med totalt 65 000 kronor i resestipendier. Deadline för ansökan 3 juli 2017. 

Förmågan att tänka nytt, och att omvandla idéerna till något nyttigt för samhället, är centralt för en hållbar tillväxt. Därför har VINNOVA och ESBRI startat Nytt&Nyttigt – en uppsatstävling på temat innovation, kommersialisering och nyttiggörande. De tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier à 30 000, 20 000 respektive 15 000 kronor.

Uppsatstävlingen är öppen för studerande vid samtliga fakulteter. För att delta i tävlingen ska uppsatsen vara skriven under läsåret 2016-2017, på kandidat-, magister- eller mastersnivå och ha erhållit betyget väl godkänd (om sådant ges). Mer info finns här.

Lycka till!