Forskningsprojekt AppSam – Välfärd och äldrefrågor i gränsöverskridande samverkan

14 september kl 10.00-12.00 i Storm, Gäddan, Citadellsvägen 7
Målgrupp: Alla intresserade

Forskningsprojekt AppSam – Välfärd och äldrefrågor i gränsöverskridande samverkan 

Innehållet tar utgångspunkt i att belysa gränsöverskridande samverkan/möte utifrån profession, praktik och välfärdskontext och att innebörden av det gränsöverskridande utgörs både av det lokala och globala.  
Se även hemsida: www.blogg.mah.se/appsam 

Kontakt: Jonas Christensen, fil Dr. lektor i socialt arbete 
www.mah.se/dsw