Sveriges årliga mötesplats för social innovation

Social Innovation Summit samlar entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på stora samhällsutmaningar. Under två dagar identifieras framtidsfrågor tvärs över sektorer och ny kunskap om social innovation utvecklas.

Årets tema: Creating value

Våra vänner på Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö högskola står bakom Social Innovation Summit – en av Nordens största årliga mötesplatser för social innovation. Läs mer årets Social Innovation Summit och köp biljetter här.