Stormerviews #2 – Charlotte Ahlgren Moritz

Innan julen vill vi dela med oss av lite tankar från vicerektor i innovation och samverkan Charlotte Ahlgren Moritz! Charlotte har varit en drivande kraft i att göra Storm till vad det är idag och berättar lite mer om sin roll och varför innovation och Storm behövs i samhället. Mycket nöje!

Before the holidays takes off for real we at Storm would like to share some thoughts from the Pro Vice Chancellor in Collaboration and innovation: Charlotte Ahlgren Moritz! Charlotte has helped to drive Storm to what it is today and she wants to talk about her role and why innovation and Storm alike is needed in our society. Enjoy!