Big brother is watching you

Hur kan du arbeta med lokal områdesutveckling genom att kombinera olika samhällsaktörer? Välkommen på öppen föreläsning på Storm!

Föreläsaren, Robert Boyd, har arbetat med lokal områdesutveckling i Rochester, NY (USA) i över 20 år. Han kommer att berätta om hur man kan lyfta ett utsatt område genom att kombinera olika aktörer: privata aktörer, föreningsliv, kyrkan, medborgare med flera för att vända utvecklingen i utsatta områden. Han utgår från konkreta exempel och sin långa erfarenhet av att arbeta med stadsutveckling på gräsrotsnivå.

Hans arbete liknar på många sätt det arbete som görs i Sofielund och leds av Hjalmar Falck, Malmö Stad och kan komma att spela roll för utvecklingen av detta arbete. Skillnaden är att Robert Boyd gör detta som en privat investerare. Han köper nedgångna fastigheter, rustar upp dem och ser till att de hyrs ut till sunda kommersiella aktörer. Han har arbetat i samma område i 20 år, bland annat arbetade han med samma gata i 8 år och lyckades omvandla en nedgången del av Rochester till en attraktiv gatumiljö. Läs mer om BID Sofielund här.

Han är ett utmärkt exempel på en social företagare, trots att han själv inte uppfattar sig så. Han ser sig själv som en sund privat fastighetsägare som vill göra gott i det grannskap där han verkar och äger olika fastigheter.

Denna föreläsning är en del av kursen Community Work i Urban transformation, Urbana studierMalmö Universitet lett av Magnus Johansson. Tack för att du gör detta till ett öppet event!