Förändringar i vårt bokningssystem

Svenska

Vi vill ständigt låta våra användare definiera vad Storm är och hur Storm fungerar. Vi har under det senaste halvåret provat oss fram med ett bokningsformulär som man har behövt att boka Storm via. Vi tar till oss den konstruktiva kritiken vi har fått av er användare och gjort processen smidigare.

  1. Vårt bokningsformulär är nu halverat och tar bara en bråkdel av tiden att fylla i. Detta kan göras via: https://storm.mah.se/bokning/
  2. När du/ni har gjort en bokning återkommer vi med eventuella frågor, gärna via telefon.

English

We are always striving to let our users define what Storm is and how Storms works. We have prototyped a booking form for the past six months in order to book Storm.  However, we are listening to the constructive critique received by our users and made the booking process more smooth. 

  1. The booking form is now half the size it was before. Find it at: https://storm.mah.se/en/booking/
  2. When your booking is filled out, we will get back to you with possible questions, preferably through telephone.