GOD UTBILDNING FÖR ALLA

I september lyfter Storm Mål 4 – God utbildning för alla.

Som ett led i vår verksamhet värderar vi allt innehåll utifrån FN:s 17 globala mål, belyser dessa för besökare på Storm och anordnar evenemang kopplat till dessa mål. Under hösten 2019 fortsätter Storm därför sitt arbete med att belysa Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen – genom evenemang, utställningar och metoder. Vår förhoppning är att öka vetskapen och att inspirera studenter och medarbetare vid Malmö universitet till att skapa idéer och lösningar för en hållbar framtid. 

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Samtidigt visar forskning att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i alla samhällen.

Läs mer på globalamalen.se

Med fokus på Mål 4, lyfter Storm under september månad forskning vid Malmö universitet som på ett eller annat sätt berör god utbildning för alla. Vi skapar ett Forskarfönster i våra lokaler på Gäddan samt belyser målet på vår webbplats och på sociala medier. Vi arrangerar vårt första Storm Talk med fokus på kvinnor inom teknik och vad som krävs för att locka fler kvinnor till teknikyrken och vi bjuder in alla medarbetare vid Malmö universitet till en Metodbuffé med fokus på undervisning. 

Följ oss på Facebook och Instagram för alla uppdateringar kring Mål 4!