Forskningsprojekt AppSam – Välfärd och äldrefrågor i gränsöverskridande samverkan

14 september kl 10.00-12.00 i Storm, Gäddan, Citadellsvägen 7
Målgrupp: Alla intresserade

Forskningsprojekt AppSam – Välfärd och äldrefrågor i gränsöverskridande samverkan 

Innehållet tar utgångspunkt i att belysa gränsöverskridande samverkan/möte utifrån profession, praktik och välfärdskontext och att innebörden av det gränsöverskridande utgörs både av det lokala och globala.  
Se även hemsida: www.blogg.mah.se/appsam 

Kontakt: Jonas Christensen, fil Dr. lektor i socialt arbete 
www.mah.se/dsw 

Pop-up Science Shop för näringslivet

Samarbete och samverkan med varandra och över gränser förs ofta fram som nödvändigt för att lösa dagens utmaningar. Social Innovation Skåne och Mötesplats Social Innovation bjuder in till en Pop-up Science Shop, där ni från näringslivet deltar för att tillsammans med akademin lösa några av era aktuella utmaningar.

Under hösten håller vi två Pop-up Science Shops/lunchträffar, den 25 augusti och 2 oktober i Storm, Malmö högskolas nya innovationsmiljö.

Över lunchen diskuterar vi tillsammans med forskare vid Malmö högskola de utmaningar eller fråge- ställningar ni står inför idag och imorgon. Ni bidrar med viktiga erfarenheter och kunskap från er bransch.

25 augusti kl.12-14 – Era utmaningar diskuteras och utvecklas
2 oktober kl.12-14 – Presentation av befintlig forskning och utveckling av    samarbeten baserade på era utmaningar

Vad: Pop-up Science Shop för näringslivet
Var: Storm, Gäddan, Citadellsvägen 7 Malmö
När: 25 augusti kl 12.00-14.00 inklusive lunch och kaffe
O.S.A senast 21 augusti till storm@mah.se

 

Vad är en Science Shop? I en Science Shop möts akademin och övriga aktörer för att tillsammans lösa utmaningar. Konceptet har använts av olika universitet och forskningsinstitut sedan 1970-talet för att främja samarbete och partnerskap mellan akademin och andra sektorer. Social Innovation Skåne och Mötesplats Innovation Skåne bjuder in till en tillfällig version av en Science Shop. En Pop-up Science Shop som riktar sig till näringslivet och era utmaningar idag och imorgon.

Hur funkar en Science Shop? Ni kommer med frågeställningar och utmaningar till Science Shopen. Relevant befintlig forskning identifieras, och eventuellt kopplas utmaningen till en befintlig forskningsmiljö för vidare utveckling. Om forskning inte bedrivs på den aktuella frågeställningen eller om det finns behov att utveckla den ytterligare, kopplar vi samman er med relevanta forskare, alternativt med studenter som kan arbeta med utmaningen i ett examensarbete eller liknande, beroende på vad som passar er som uppdragsgivare bäst.

Glad sommar!

Så var det sommar plötsligt. Dagarna har rusat iväg sedan vi öppnade innovationsmiljön i april.  Vi ser fram emot en spännande höst i Storm men först ledigt och semester. Vi ses igen i augusti!

Nytt & Nyttigt

Finns de bästa uppsatserna om innovation på Malmö högskola?

Nytt&Nyttigt är en uppsatstävling om innovation. För åttonde året belönar VINNOVA och ESBRI studenter med de bästa uppsatserna om innovation med totalt 65 000 kronor i resestipendier. Deadline för ansökan 3 juli 2017. 

Förmågan att tänka nytt, och att omvandla idéerna till något nyttigt för samhället, är centralt för en hållbar tillväxt. Därför har VINNOVA och ESBRI startat Nytt&Nyttigt – en uppsatstävling på temat innovation, kommersialisering och nyttiggörande. De tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier à 30 000, 20 000 respektive 15 000 kronor.

Uppsatstävlingen är öppen för studerande vid samtliga fakulteter. För att delta i tävlingen ska uppsatsen vara skriven under läsåret 2016-2017, på kandidat-, magister- eller mastersnivå och ha erhållit betyget väl godkänd (om sådant ges). Mer info finns här.

Lycka till!

Sommaraccelerator i Storm

På måndag flyttar Drivhusets sommaraccelerator in i Storm. Gruppen har jobbat tillsammans sedan den 12 juni och nu väntar fyra veckors intensivt team work i innovationsmiljön.

Mer om Drivhusets sommaraccelerator här.

Hej Anna!

Sist ut i teamet är Anna Bogeskär Brandt. I vanliga fall finns hon på Universitetskansliet (tidigare Innovation och utveckling) där hon jobbar med samverkan inom utbildningsprogrammen.

Vem är du?

Jag började jobba på Malmö högskola i höstas och anslöt till Stormteamet vid årsskiftet. Jag är civilekonom och har ett förflutet inom näringslivet, främst inom förlagsbranschen.

Vad är Storm för dig?

Storm ser jag som en god möjlighet för högskolan att öppna upp sig mot omvärlden. Storm är en kreativ och utforskande mötesplats där lika och olika möts. För egen del har det varit en fantastisk möjlighet att lära känna organisationen, människorna i den och omgivande nätverk.

När vänder jag mig till Anna?

Jag ansvarar för kommunikationen av innovationsmiljön, webbplatsen och Storms sociala mediekanaler samt är oftast den som besvarar epost till Storm. Har ni frågor, tveka inte att höra av er till storm@mah.se. och glöm inte att gilla oss på Facebook och Instagram.

Hej Karolina!

Vad hade vi gjort utan Karolina Rosenqvist i Stormteamet? Här får vi en lite närmre presentation om vem hon är.

Vem är du?

Karolina Rosenqvist, projektledare på avdelningen Innovation och Utveckling som numera är en del av nya Universitetskansliet. I botten är jag utbildad kommunikatör och har tidigare arbetat med strategisk kommunikation inom såväl civilförsvaret som kultursektorn. Jag har varit på Malmö högskola sedan 2009 och arbetar förutom i Storm även med Medea, och IoTaP samt högskolans satsning på att utveckla nya fokusområden. Dessutom är jag projektledare för nästa års universitetsfirande.

Vad är Storm för dig?

Storm är en neutral plats där många olika kompetenser kan mötas och flera typer av format utforskas. Det skapar möjligheter till flervetenskapliga fördjupningar, nya samarbetsformer och fler perspektiv som på sikt kan bidra till att utveckla Malmö högskola. Storm ska kunna bidra till ett kreativt och modernt lärosäte av högsta universitetskvalitet genom att inte enbart fokusera på vad vi gör utan även hur och varför.

Jag vänder mig till dig när jag..?

Vill arrangera aktiviteter i Storm. Det kan vara allt från enskilda evenemang till mer sammanhållna programidéer.

Något vi inte känner till om dig?

Jag har blivit anmäld till Justitiekanslern. Det var för 20 år sedan, då var jag redaktör för Karlstads universitets kårtidning Klaraborgaren. Vi publicerade en artikel som handlade om etiska dilemman med uppgifter hämtade från Flashback. Polisen ansåg att vi borde fällas för uppvigling till brott. Det blev dock ingen fällande dom, men en väldigt nyttig erfarenhet.

Hej Carl Johan!

Carl Johan Orre är lektor vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT, ny programledare för IT och ekonomi, ITek samt en av sex personer som arbetar i  Storms projektgrupp.

Utöver din roll på högskolan, vem är du?

Jag är en skånsk västerbottning som nyligen valt att lämna livet i förskingringen och återvänt till Skåne efter snart tjugo år som Umeåbo. Jag har varit drygt ett år på Malmö högskola och trivs väldigt bra.

Vad är Storm för dig?

För mig är Storm en arena för möten där perspektiv kan få mötas och utmanas. Jag hoppas Storm ger studenter, personal och alla de olika företag och verksamheter som samarbetar med Malmö högskola en möjlighet till andra möten än vad som tidigare har kunnat erbjudas.

Jag vänder mig till dig..?

I frågor som rör möjligheter, hur Storm kan vara en resurs och yta för forskning och forskarutbildning mot projekt- och samarbetspartners.

Något vi inte känner till om dig?

Jag har fått känna på att stå på 5485 meters höjd,  på en topp i Bolivia, Syrefattigt, väl värt mödan, en färd på vägar fjärran de vi möter på hemmaplan.