Sommaraccelerator i Storm

På måndag flyttar Drivhusets sommaraccelerator in i Storm. Gruppen har jobbat tillsammans sedan den 12 juni och nu väntar fyra veckors intensivt team work i innovationsmiljön.

Mer om Drivhusets sommaraccelerator här.

Hej Anna!

Sist ut i teamet är Anna Bogeskär Brandt. I vanliga fall finns hon på Universitetskansliet (tidigare Innovation och utveckling) där hon jobbar med samverkan inom utbildningsprogrammen.

Vem är du?

Jag började jobba på Malmö högskola i höstas och anslöt till Stormteamet vid årsskiftet. Jag är civilekonom och har ett förflutet inom näringslivet, främst inom förlagsbranschen.

Vad är Storm för dig?

Storm ser jag som en god möjlighet för högskolan att öppna upp sig mot omvärlden. Storm är en kreativ och utforskande mötesplats där lika och olika möts. För egen del har det varit en fantastisk möjlighet att lära känna organisationen, människorna i den och omgivande nätverk.

När vänder jag mig till Anna?

Jag ansvarar för kommunikationen av innovationsmiljön, webbplatsen och Storms sociala mediekanaler samt är oftast den som besvarar epost till Storm. Har ni frågor, tveka inte att höra av er till storm@mah.se. och glöm inte att gilla oss på Facebook och Instagram.

Hej Karolina!

Vad hade vi gjort utan Karolina Rosenqvist i Stormteamet? Här får vi en lite närmre presentation om vem hon är.

Vem är du?

Karolina Rosenqvist, projektledare på avdelningen Innovation och Utveckling som numera är en del av nya Universitetskansliet. I botten är jag utbildad kommunikatör och har tidigare arbetat med strategisk kommunikation inom såväl civilförsvaret som kultursektorn. Jag har varit på Malmö högskola sedan 2009 och arbetar förutom i Storm även med Medea, och IoTaP samt högskolans satsning på att utveckla nya fokusområden. Dessutom är jag projektledare för nästa års universitetsfirande.

Vad är Storm för dig?

Storm är en neutral plats där många olika kompetenser kan mötas och flera typer av format utforskas. Det skapar möjligheter till flervetenskapliga fördjupningar, nya samarbetsformer och fler perspektiv som på sikt kan bidra till att utveckla Malmö högskola. Storm ska kunna bidra till ett kreativt och modernt lärosäte av högsta universitetskvalitet genom att inte enbart fokusera på vad vi gör utan även hur och varför.

Jag vänder mig till dig när jag..?

Vill arrangera aktiviteter i Storm. Det kan vara allt från enskilda evenemang till mer sammanhållna programidéer.

Något vi inte känner till om dig?

Jag har blivit anmäld till Justitiekanslern. Det var för 20 år sedan, då var jag redaktör för Karlstads universitets kårtidning Klaraborgaren. Vi publicerade en artikel som handlade om etiska dilemman med uppgifter hämtade från Flashback. Polisen ansåg att vi borde fällas för uppvigling till brott. Det blev dock ingen fällande dom, men en väldigt nyttig erfarenhet.

Hej Carl Johan!

Carl Johan Orre är lektor vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT, ny programledare för IT och ekonomi, ITek samt en av sex personer som arbetar i  Storms projektgrupp.

Utöver din roll på högskolan, vem är du?

Jag är en skånsk västerbottning som nyligen valt att lämna livet i förskingringen och återvänt till Skåne efter snart tjugo år som Umeåbo. Jag har varit drygt ett år på Malmö högskola och trivs väldigt bra.

Vad är Storm för dig?

För mig är Storm en arena för möten där perspektiv kan få mötas och utmanas. Jag hoppas Storm ger studenter, personal och alla de olika företag och verksamheter som samarbetar med Malmö högskola en möjlighet till andra möten än vad som tidigare har kunnat erbjudas.

Jag vänder mig till dig..?

I frågor som rör möjligheter, hur Storm kan vara en resurs och yta för forskning och forskarutbildning mot projekt- och samarbetspartners.

Något vi inte känner till om dig?

Jag har fått känna på att stå på 5485 meters höjd,  på en topp i Bolivia, Syrefattigt, väl värt mödan, en färd på vägar fjärran de vi möter på hemmaplan.

Ta ditt exjobb ett steg vidare!

En akademisk entreprenör

Nästa person i Stormteamet som vi tittar lite närmare på är Fredrik Björk. Fredrik är doktorand i historia och adjunkt i miljövetenskap på institutionen för urbana studier.  Dessutom är han verksam inom Mötesplats Social Innovation – den nationella mötesplatsen för samhällsentreprenörskap och social innovation.

Vem är Fredrik?

Jag är veteran på Malmö högskola – har jobbat här sedan 2001. Bäst kan man nog beskriva mig som en akademisk entreprenör.

Vad är Storm för dig?

Storm är en öppen verkstad som möjliggör kreativa möten mellan studenter, lärare och forskare. Därtill är det en kontaktyta för aktörer utanför högskolan som vill samverka i innovationsprocesser.

Jag vänder mig till dig när jag..?

Vill arbeta utifrån en social innovation-ansats.

Något vi inte känner till om dig?

Jag är mycket intresserad av mat. Innan jag började på Malmö högskola jobbade jag som kock och kökschef.

Fredrik Björk är värd för lunchmöte i Storm 31 maj inom ramen för Skåne Innovation Week. Träffa Fredrik och bekanta dig med Malmö högskolas innovationsmiljö genom att anmäla dig här.

Science Shop – the reunion

Under invigningen av Storm genomförde Mötesplats Social innovation första tillfället i en pop-up science shop. Tillsammans identifierade vi utmaningar där det fanns intresse för att hitta relevant forskning eller att initiera nya forskningsprojekt. Den 24 maj kl 10.00 – 11.00 hålls en uppföljning i Gäddhänget, Storm, där vi ger tips på existerande forskning inom de olika utmaningarna samt bjuder in forskare för potentiella samarbeten.

Utmaningarna som behandlas:

Finns det belägg för att man lär sig bättre genom att skriva för hand kontra med hjälp av digitala medel?

How big is the role of AI/Machine learning in automatizing ”middle class” jobs?

What does the change of the workplace as a social hub mean for people? 

Hur värderar man sociala innovationer?

Hur kan fri dans som metod för glädje och energisättning på arbetsplatsen bidra till att utveckla kreativitet och välbefinnande i arbetslivet?

Gör demokratiskt styrning av en organisation arbetet mer effektivt? Vad betyder professionalisering och effektivisering av ideella organisationer för deras utveckling?

Hur skapar man medvetenhet och ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor.

Hur blir vi fler som vill förändra?

Vad är en Science Shop?
Science shops är en plats för akademin och övriga samhällssektorer att mötas och tillsammans lösa samhällsutmaningar. Konceptet har använts av olika universitet och forskningsinstitut sedan 1970-talet, där det ofta har byggts ett fysiskt, permanent centrum i anslutning till ett lärosäte för att främja samverkan och partnerskap mellan akademin och andra sektorer. Traditionellt har Science Shop haft civilsamhället som primär målgrupp.

Anmäl dig till marie-louise.lovgren@mah.se

Varmt välkomna!

Mötesplats Social Innovation

Två snabba till Patrik

Turen har kommit till Patrik Berander som är och har varit drivande i utvecklingen av Storm sedan processen startade för ett par år sedan. Patrik är  universitetslektor i datavetenskap och har doktorerat på Blekinge Tekniska Högskola med fokus på  produktledning inom programvaruteknik. Efter sex år i näringslivet som konceptutvecklare, affärsutvecklare och produktchef kom Patrik till Malmö högskola 2014. Sedan dess har han lagt stort fokus på behovsdriven innovation inom undervisning och forskning. 

Vad är Storm för dig?

Storm är en plats som vill utmana traditionella strukturer inom högskolan för att få oss att arbeta och tänka på nya sätt. Det handlar dels om nya arbetsformer men framförallt handlar det om att hitta nya kontakter och konstellationer för att arbeta med problemlösning, innovation och idéutveckling i bred mening. Vi står inför stora utmaningar i samhället där det krävs att olika kompetenser och ämnesområden samarbetar för att lösa dessa. Jag tycker att Storm är en bra plattform för att ta sig an dessa utmaningar och ser Storm som en plats där vi kan åstadkomma faktisk förändring.

Jag vänder mig till dig om jag…?

… är intresserad av innovation i allmänhet, och behovsdriven innovation i synnerhet, och vill ha feedback och tips i relation till detta. Jag har ett brett spann av intressen. Idrott, lärande och hållbarhetsfrågor för att nämna några, gärna med koppling till digitaliseringsmöjligheter. Jag är även ansvarig för tekniken på Storm och svarar gärna på frågor och tar emot önskemål om hur den kan utvecklas och förbättras.

24 maj, öppet hus med metodbonanza för studenter

Den 24 maj kl 14.00-16.00 är det öppet hus i Storm för studenter.

Kl 14.30 blir det metodbonanza med Helena Ondrus i Gäddhänget. Hur gör man för att vara metodisk på ett kreativt sätt? 

Ett tillfälle för dig att upptäcka nya, spännande metoder och vad Malmö högskolas nya innovationsmiljö kan göra för dig och din utbildning.

Välkommen!