Icebreakers

Associationsormen

4-20 deltagare (ju fler man är desto längre tid tar det).

Utrustning: whiteboardtavla och pennor eller dyl.

Syfte: att på ett lekfullt sätt låta deltagarna koncentrera sig på något annat. Genom att snabbt associera blottar man sig lite under kontrollerade och inte allt för utmanande former. Gruppen ser alla deltagare, men det är utifrån den gemensamma leken snarare än utifrån personen. Ordormen som skapas kan användas till idéassociationer senare om man vill.

Ni gör så här: Säg ett slumpmässigt utvalt ord och låt gruppen/deltagarna i turordning direkt associera på det senast sagda ordet (alltså associera endast på det ord som senast hördes). Skriv upp alla ord så att alla ser, t.ex på whiteboard.

Exempelvis köttbulle (första slumpordet givet av moderator) – lingon (deltagare 1)- skog (deltagare 2) – regn (deltagare 3) – paraply (deltagare 4) etc. Låt gärna gå 2-3 rundor.

Teckna i ring

10-40 deltagare. 5-30 min, beroende på hur lång tid varje tecknare får innan byte.

Utrustning: vita papper, hårt underlag, gärna pennor i olika färg, tidtagarur

Syfte: att på ett lekfullt sätt skapa gemensamma porträtt av alla deltagare. Varje deltagare blir sedd, och deltagarna får umgås genom att göra något tillsammans. I och med att varje porträtt har fler medskapare blir det inget tydligt ägarskap och inte heller prestationsinriktat. Med olika färg på pennorna blir det tydligare lekfullt uttryck i porträtten.

Ni gör så här: Sätt er på stolar i två cirklar, där den inre cirkeln tittar på den yttre. Försök att dela upp så det blir en tecknare (yttre ring) till varje modell (inre ring). Låt deltagarna under tystnad teckna av personen framför under ett antal minuter. Bestäm tid utifrån vad du tror deltagarna behöver (30 sek-2 min), när klockan ringer flyttar den yttre ringen ett steg åt sidan och lämnar kvar pappret och underlaget på stolen till nästa tecknare (men behåller pennan). Modellen sitter kvar. Nästa tecknare fortsätter, utvecklar och fyller i teckningen. Upprepa ca 5-7 ggr innan inre och yttre ring byter plats. Skriv namn på modellen och sätt upp på väggen.

Vid udda antal deltagare, låt en plats vara ”obemannad” i den yttre ringen; när ni byter plats nästa gång kommer någon sätta sig där och påbörja porträttet, eller så är moderatorn med och fyller platsen.

Prata om något oväntat – Rangordna

3-8 deltagare. 5-25 min, beroende på storleken på grupperna och antal frågor. Ca 1 min/deltagare x 1min fråga.

Syfte: Genom att gruppen får i uppdrag att prata om eller uppmärksamma nya saker, lär de känna varandra och skapar förtroende vilket är en god förutsättning för ett bra arbets och samtalsklimat.Både det individuella och gruppkänslan stärks. Vilka utmaningar som ges kan varieras i oändlighet. Viktigt att tänka på är att de inte är allt för utmanande, eller för personligt utlämnande vilket kan skapa obehag.

Så här gör ni: Ge gruppen uppgiften att rangordnar svar, dvs vem som är mest eller minst [sak]. Svaren kan antingen noteras eller så kan gruppen ställa sig i ordning (om endast en uppgift ges) för att få lite fysisk aktivitet.

Vi ger här några förslag på uppdrag att ge gruppen, som inspiration:

  • Rangordna hur ni i gruppen gillar lakrits
  • Rangordna hur bra ni är på hantverk
  • Rangordna hur säkra ni är i trafiken
  • Rangordna hur snabba ni är med era morgonrutiner

Prata om något oväntat – Intervjufrågor

3-8 deltagare. 5-25 min, beroende på storleken på grupperna och antal frågor. Ca 1 min/deltagare x 1 min fråga.

Ta ställning (var sitt hörn)

10-100 deltagare, ca 1 min/fråga.

Syfte: deltagarna lär känna varandra (och sig själva) på ett lekfullt, fysiskt sätt. Upplevelsen är att deltagarna ser att man inte (alltid) är ensam om sitt svar. Genom att utmana i frågorna som ställs kan man låta individer ta ställning i allt mer utlämnande frågor. Frågorna kan också utnyttjas till att du som moderator får se hur gruppen som helhet ligger till i vissa avseenden, tex kring erfarenheter.

Så här gör ni: Låt deltagarna flytta i sig i rummet efter det ställningstagande man vill stå för. Bestäm om du vid varje påstående ska ge två alternativ (var sin sida av rummet) eller fyra alternativ (var sin hörna). Peka tydlig ut var deltagarna ska förflytta sig eller kalla sidorna/hörnen öster/väster eller dylikt. Man kan be ett par individer förklara sitt ställningstagande, man det är inte nödvändigt då syftet primärt är att hålla en lekfull ton. Försök hålla ett högt tempo i förflyttningarna så det så att det blir spontana ställningstaganden. Börja snällt och öka till mer utmanande ställningstaganden.

Inspiration till ställningstaganden:

  • Jag gillar vår, sommar, höst, vinter bäst
  • Jag har husdjur – har inga, alternativt fyra olika husdjur
  • Jag kan ett hantverk – kan inget, alternativt fyra olika hantverk
  • Jag gillar 1 april – gillar inte, alternativt fyra lite udda “högtider”
  • Jag tycker om att formulera mig skriftligt
  • Jag är en person som reflekterar/tänker efter innan – spontan person

Hälsa på varandra och byta namn

15-100 deltagare, 3-5 min

Syfte: Fysisk beröring är ett bra sätt att bryta isen hos del-tagare. Genom att verkligen lyssna på den de möter behöver deltagarna hålla koncentrationen uppe. Eftersom det är en ganska svår uppgift blir det lite fnissig stämning och slutar ofta med att ett eller ett par namn dominerar rummet.

Ni gör så här: Låt deltagarna gå runt i rummet. Deltagarna hälsar och tar i hand, samt lyssna på den person och det namn de möter. Vid första hälsingen säger de sitt eget namn, vid nästa person säger de istället det namn de just fick höra. Deltagarna fortsätter gå runt och byta namn med varandra under en stund.