Team

David Hamark
Innovationsvärd
Min bakgrund ligger i interaktionsdesign och min roll är att hantera webben och kontinuerligt arbeta fram digitala lösningar för framtida Storm. Nyanställd på Storm sedan september. Jag underhåller Storms lokaler tillsammans med min kollega Matilda på daglig basis. Jag fick upp ögonen för Storm under en accelerator sommaren 2017.
Matilda Ulvbielke
Innovationsvärd
Jag är precis som David ny på Storm sedan september och kommer med tre års studier i produktdesign här på Malmö högskola färskt i minnet. På Storm ansvarar jag främst för lokaloptimering och att sköta bokningarna för våra lokaler. Är på Storm i princip dagligen, kom gärna förbi och säg hej!
Patrik Berander
Jag kom till Malmö höskola 2014 och har varit drivande i utvecklingen av Storm sedan processen startade. Fokuset är på behovsdriven innovation inom undervisning och forskning. Storm är en plats som vill utmana traditionella strukturer inom högskolan genom hitta nya kontakter och konstellationer för att arbeta med problemlösning. Jag är även ansvarig för tekniken på Storm och svarar gärna på frågor och tar emot önskemål om hur den kan utvecklas och förbättras.
Anna Bogeskär Brandt
Jag finns på Universitetskansliet (tidigare Innovation och utveckling) där jag jobbar med samverkan inom utbildningsprogrammen. Jag anslöt till Stormteamet vid årsskiftet och är civilekonom och har ett förflutet inom näringslivet. Storm ser jag som en god möjlighet för högskolan att öppna upp sig mot omvärlden. Främsta ansvarsområdenas är kommunikationen av innovationsmiljön, webbplatsen och Storms sociala mediekanaler.
Helena Ondrus
Jag heter Helena Ondrus och är industridesigner på Malmö högskola sedan 2007. Jag tar mig gärna an komplexa problem och njuter av att jobba när flera hjärnor tänker tillsammans. Storm ska utmana på rätt nivå, gärna för att ge nya perspektiv på saker och ting. Resultatet, och vägen dit, ska bli bättre med Storms inblandning! Vill du skapa ett event eller möte och undrar vilka möjligheter lokaler och material som finns i Storm kan ge? Då kan du bolla idéer med mig.
Carl Johan Orre
Lektor vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT, ny programledare för IT och ekonomi, ITek. Jag har nyligen återvänt till Skåne efter snart tjugo år som Umeåbo drygt ett år på Malmö högskola och trivs väldigt bra. För mig är Storm en arena för möten där perspektiv kan få mötas och utmanas. Jag hoppas Storm ger studenter, personal och alla de olika företag och verksamheter som samarbetar med Malmö högskola en möjlighet till andra möten än vad som tidigare har kunnat erbjudas.
Karolina Rosenqvist
I botten är jag utbildad kommunikatör och har tidigare arbetat med strategisk kommunikation inom såväl civilförsvaret som kultursektorn. Jag har varit på Malmö högskola sedan 2009 och arbetar förutom i Storm även med Medea, och IoTaP samt högskolans satsning på att utveckla nya fokusområden. Jag tycker att Storm är en neutral plats där många olika kompetenser kan mötas och flera typer av format utforskas.