Pauser

PAUSER

Att göra något annat en stund är en bra intensivpaus och ger energi. Att koppla bort arbetet och fokusera på något nytt låter hjärnan vila och ladda upp med ny energi inför kommande arbete. En intensivpaus kan hjälpa dig att samla fokus och undvika stress, skapa en positiv känsla i kroppen och fylla på med ny energi.

Tips:  Storm har en Youtube-spellista där vi samlar pauser som passar bra under en arbetsdag.

STORMS TIPS PÅ INTENSIVPAUSER

YOGA PÅ STOLEN

Youtube har ett stort utbud av guidade klipp för stretch och yoga, många som inte kräver större plats än den stol man redan sitter på. Storm rekommenderar denna!

Gnistan

Så här gör ni: Låt deltagarna ställa sig i ring, hålla varandra i handen och blunda. Stort deltagarantal kan delas upp i mindre ringar om ca 20 personer. Utse en person som börjar gnistan. Gnistan som skickas vidare är en handtryckning och går från ena handen till den andra. Får jag en handtryckning i min högra hand, skickar jag vidare den i min vänstra hand. Cirkeln där deltagarna håller varandra i handen bryts aldrig. Gnistan kan gå runt ett varv eller flera.

Kan varieras med att man får byta håll, skicka flera tryckningar etc. Dessa variationer gör att det ofta blir lite mer uppsluppen stämning.

Räkna till 20

5-20 deltagare, 5-15 minuter (beroende på hur snabbt gruppen löser uppgiften)

Så här gör ni: Låt deltagarna stå i ring och blunda. Deltagarna ska klara av att räkna till 20 utan att bryta mot de givna reglerna. En deltagare börjar med ”ett” och där efter fortsätter vem som helst med ”två” etc upp till ”tjugo”.

Reglerna är: uppräkningen ska ske slumpvis, därför får deltagarna inte skapa struktur, dvs att man turas om i ring efter varandra eller ge tecken om vems tur det är. En deltagare får inte heller säga flera nummer i rad, utan deltagarna turas om. Man får inte heller säga ett nummer i mun på varandra, dvs samtidigt som någon annan.
När någon av reglerna bryts börjar gruppen om igen. Svårare än man kan tro att komma till 20! Pausen kan kortas ner genom att deltagarna istället räknar till exempelvis 15

Dofter

5-40 deltagare, 2-5 minuter.

Utrustning: påsar med doftande innehåll.

Så här gör ni: Låt deltagarna ställa sig i ring, gärna med ryggarna mot varandra och blunda. Skicka runt doftpåsarna och låt deltagarna lukta och under tystnad själva gissa vad det är i påsarna. En större deltagargrupp kan delas in i flera ringar, så att man inte behöver vänta för länge på en påse, låt varje ring få dofta på minst två påsar. Svaret på vad som finns i påsarna finns fastsytt längst ner i pauspåsen.

Lyssna efter nycklar

5-25 deltagare, 1-3 minuter.

Utrustning: påse, eller något att samla in deltagarnas nyckelknippor i.

Så här gör ni: Samla ihop deltagarnas nyckelknippor i en påse. Låt deltagarna blunda. Lyft upp en nyckelknippa i taget och skramla med dem. Låt deltagarna lyssna efter sina nycklar och tala om ifall det är deras. Är det en större grupp kan alla nycklar samlas in, men endast några nyckelknippor lyftas upp för att pausen inte ska bli för lång. Glöm inte att lämna tillbaka allas nyckelknippor!

Yoga på stolen

Så här gör ni: Youtube har ett stort utbud av guidade klipp för stretch och yoga, många som inte kräver större plats än den stol man redan sitter på. Storm rekommenderar denna!

Meditation

Så här gör ni: Välj en lugn plats utan störningsmoment. Spela upp den guidade meditationen i högtalarna. Det finns olika sorters meditation beroende på syftet med pausen – en avslappnande övning är ett skönt avslut på eftermiddagen, medan denna om koncentration passar bra som inledning eller paus under arbetsdagen.

Hålla avstånd

Så här gör ni: Alla i rummet får i hemlighet välja ut två andra personer som “ankare”. När musiken sätts igång ska varje person därefter hela tiden försöka hålla lika långt avstånd till båda sina ankare. Kan ni uppnå en balans i rummet?

7 snabba tips för kreativa pauser

(använd gärna dina egna favoriter eller använd nätet för att hitta intressanta saker att pröva)