Storm

Äntligen Storm!

Malmö högskolas nya innovationsmiljö är öppen! Lokalerna fylldes av studenter, forskare, kollegor och vänner under invigningen. Tack alla som gjorde dagen och festen möjlig!

Så här skriver Skånska Dagbladet om invigningen

Ett nav på Malmö högskola där vi får idéer att lyfta

Dagens och morgondagens utmaningar kräver att vi tänker nytt, och tillsammans. Då kan det behövas en krock, ett udda möte och en öppen miljö som tillåter det att hända. Därför har Malmö högskola skapat Storm, en kreativ och inkluderande mötesplats.

Storm inspirerar, tar initiativ och skapar möjligheter för att studenter och medarbetare från hela Malmö högskola ska kunna utveckla idéer och lösningar som tar sig an dagens och framtidens utmaningar. Gärna flervetenskapligt och i samspel med omvärlden.

Vad kan man göra på Storm?

Storm är en öppen och flexibel miljö som möjliggör gränsöverskridande samarbeten. Vi vill gärna ta del av dina idéer. Storm blir det vi tillsammans gör det till! Kontakta oss.

Lokalerna

Storms lokaler

Storm är till för samtliga studenter och medarbetare på Malmö högskola. Gärna i samarbete med vänner i vår omgivning. Ju fler som använder Storm, desto bättre, gärna på nya och annorlunda sätt! Storm finns i Malmö högskolas byggnad Gäddan

Storm består av ett stort rum ”Workshop” ämnat för seminarier och kreativa möten, ett mindre rum för presentationer ”Gäddhänget” samt ett ”kök” där du kan ha kortare möten eller slå dig ned för att jobba en stund.  Mer information om lokalerna hittar du här.   

Övriga innovationsmiljöer

Storm – ett nav för innovation

På Malmö högskola finns många labb, verkstäder och andra typer av kreativa miljöer. På Storm vill vi knyta samman dessa platser så att de kan nyttjas av fler. Ett urval finns här;