11 dec – Akademisk dubbelkvart

 
Hur kommer samspelet med vardagens ting se ut när de börjar tänka och fatta egna beslut? Är en mer medveten vardagsteknik något att räkna med när vår hälsa sviktar?
 
Välkommen till en akademisk dubbelkvart och samtal mellan Anders Kottorp och Lars Holmberg och deras forskning kring hälsa, vardagsteknik och artificiell intelligens den 11 december kl. 13:00 på Storm.
 
En akademisk kvart är Malmö universitets populärvetenskapliga föreläsningsserie där en av universitetets forskare under en kvart presenterar aktuell forskning på ett begripligt och kortfattat vis. Till En akademisk dubbelkvart bjuder Storm in två forskare som ger sin akademiska kvart igen för en ny publik och ett samtal kring frågor som fångar spänningsfältet mellan deras olika forskningsområden. Samtalsvärd är Carljohan Orre, lärare och forskare vid institutionen för datavetenskap och medieteknik. 
 
 
Anders Kottorp: Vardagsteknik i hem och samhälle – hinder eller möjlighet?
professor i arbetsterapi vid Malmö universitet
 
Anders Kottorp forskar på de konsekvenser som personer med olika sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan uppleva i ett vardags- och samhällsperspektiv, samt hur olika insatser kan utvecklas för att minimera de negativa konsekvenserna. Anders har specialiserat sig på att mäta olika utfall som är viktiga att påverka inom hälso- och sjukvård och sociala verksamheter, till exempel ökad grad av delaktighet, bättre hälsa och ökad livskvalitet. De senaste åren har han fokuserat på hur personer med olika funktionsnedsättningar kan använda vardagsteknik, och vilka möjligheter och begränsningar som finns.
 
Lars Holmberg: Att uppfostra en liten AI (Artificiell intelligens)
doktorand i datavetenskap
 
Lars Holmberg utbildar i programmering på InteraktionsDesignProgrammet (IDk) och är en del av forskningscentrat Internet of Things and People. Hans forskning berör områden som datavetenskap, datorteknik, systemteknik och interaktionsdesign, med fokus på interaktionen mellan människa och teknik.