KVINNOR INOM TEKNIK – VAD ÄR PROBLEMET?

KVINNOR INOM TEKNIK – VAD ÄR PROBLEMET? Med Pink Programming & Massive Entertainment

Andelen kvinnor som antas till svenska ingenjörsprogram ligger idag mellan 25 och 30 procent, och år 2018 var andelen kvinnor inom IT- och telekombranschen bara 28%. Trots att konkurrensen är låg och lönerna höga, söker inte fler kvinnor sig till branschen. Vad är egentligen problemet?

I detta Storm Talk bjuder vi in till diskussion om vad som krävs för att locka fler kvinnor till teknikyrken. Frukost ingår!

19 september 09:00-10:00 (frukost från 08:30)

OBS: Anmälan krävs!

Talare: Alice Larsson, verksamhetsledare Pink Programming

Samtalspanel: Kristina Allder, universitetsadjunkt och programansvarig inom datavetenskap, Dorota Gorna, studievägledare på fakulteten för Teknik och samhälle, Linda Malmgren, kommunikationsdirektör på Massive Entertainment

Storm Talk är en samtalsserie producerad av Malmö universitets innovationsmiljö Storm.