Låt oss prata om Mål 4 – God utbildning för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Samtidigt visar forskning att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i alla samhällen.

Hör Patricia Staaf, föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap (AKL), reflektera över Mål 4 och Malmö universitets arbete med målet.