MÅL 4 – EN ÅTERBLICK

MÅL 4 – EN ÅTERBLICK

Som ett led i vår verksamhet värderar vi allt innehåll utifrån FN:s 17 globala mål, belyser dessa för besökare på Storm och anordnar evenemang kopplade till dessa mål. 

Under september och oktober har Storm arbetat med att belysa de globala målen med extra fokus på mål 4 – God utbildning för alla. Vår förhoppning har varit att öka vetskapen och att inspirera studenter och medarbetare vid Malmö universitet till att forma idéer och lösningar för en hållbar framtid. Nedan följer en sammanställning över detta arbete.

Forskarfönstret

Malmö universitet är grundat på medmänskliga, demokratiska och akademiska värden som har vuxit fram ur idéer om det öppna samhället, yttrandefrihet och kritiskt tänkande. Vi har hög kvalitet i vår utbildning och forskning där vi i samverkan med andra samhällsaktörer skapar, delar och sprider kunskap för att förstå, förklara och tillsammans utveckla samhället. 

Storms Forskarfönster är en kartläggning av  en del av den forskning som bedrivs på Malmö universitet med koppling till mål 4 – God utbildning för alla. Den fysiska utställningen hänger på Storm året ut. Har du inte möjlighet att ta dig Storm har vi även tagit fram en digital version som du hittar här.

Bild på utställningen

Låt oss tala om mål 4

Malmö universitet arbetar aktivt med de 17 globala hållbarhetsmålen. För att få en inblick i hur vi som universitet arbetar med mål 4 bjöd vi in Patricia Staaf, föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap och Per Linde-Laursen, dekan på fakulteten för Lärande och samhälle, för att dela med sig av sina tankar kring målet i relation till Malmö universitet.

Metodbuffé

Den 17 september bjöd Storm återigen in alla medarbetare vid Malmö universitet till en metodbuffé – denna gång med fokus på undervisning. Läs mer om upplägget här!

Storm Talk: Kvinnor inom teknik – vad är problemet?

Andelen kvinnor som antas till svenska ingenjörsprogram ligger idag mellan 25 och 30 procent, samtidigt var andelen kvinnor inom IT- och telekombranschen bara 28 procent 2018. Trots att konkurrensen är låg och lönerna höga söker sig inte fler kvinnor till branschen. Vad är egentligen problemet?

Den 18 september bjöd Storm in till ett Storm Talk för diskussion om vad som krävs för att locka fler kvinnor till teknikyrken. Mer information om eventet hittar du här!

How to make an impact as a student

För att tydliggöra de olika supportsystemen på Malmö universitet som finns tillgängliga för studenter i förhållande till innovation, samverkan och entreprenörskap bjöd Storm den 10 september in studenter till en introduktion kring ämnet. Läs mer om varför, och om vilka som deltog här!

Informationskampanj

Visste du att det enligt skolverket kommer att krävas 23 700 nybörjare på lärarutbildningen varje år för att täcka examinationsbehovet av lärare i Sverige fram till 2031? Det innebär att ungefär en fjärdedel av eleverna som går ut gymnasiet måste börja på lärarutbildningen varje år fram till 2031.

Utifrån fakta likt den ovan skapades en informationskampanj för att informera om fakta och statistik kring utbildning idag. Informationen placerades ut runt om på universitetet i form av små ”Visste du att-kuber”, vilka senare även sammanställdes digitalt.

Bild som visar exempel på några av de kuber som skapades.

LIT

Slutligen belystes även det nya forskningsprogrammet Disciplinary literacy and inclusive teaching (LIT), genom en kort film.