Mau innovation fick besök av Curtis R Carlson

Malmö universitet har liksom Sveriges övriga högre lärosäten ett tydligt uppdrag att samverka med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet och på så sätt se till att forskningsresultat kommer till nytta. Malmö universitets vision är att bidra till ett hållbart och mer jämlikt samhälle genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft – en handlingskraft som formas av bl.a. samverkan och innovation.

För att stärka Malmö universitets innovationskraft pågår just nu ett arbete med att utveckla universitetets innovationssystem. Som ett led i detta hade Mau innovation förra veckan den stora äran att välkomna den före detta VD:n och koncernchefen för Stanford Research Institute International (SRI), Curtis R Carlson, till en eftermiddag med samtal och diskussion kring innovation och innovationsstöd inom akademien. Carlson, som är pionjär för vad som ofta kallats den mest framgångsrika innovationsprocessen, SRIs Five Disciplines of Innovation, pratade under eftermiddagen om hur man kan forma en innovativ och värdeskapande miljö som tar höjd för hela den vetenskapliga bredden på ett universitet. Punkter som lyftes fram och diskuterades extra var vikten av samarbete, och i synnerhet samarbete mellan olika kunskapsområden samt vikten av samförstånd kring metod och målbild.

I Sverige står vi idag inför stora utmaningar inom en rad olika områden så som klimat, skola, migration och psykisk ohälsa. Tidigare använda metoder och lösningar fungerar inte längre och vikten av innovation och samverkan är viktigare än någonsin. För att kunskap från Malmö universitet ska kunna vidareutvecklas till innovationer som skapar positiva spin-off-effekter för samhället krävs att vi som är verksamma vid universitetet börjar se oss själva i en värdeskapande roll, någon som kan skapa värde för samhället i stort. Detta är sådant som inte sker över en natt, menar Carlson, istället bör det uppfattas som en längre process som både tar tid och samtidigt kräver tålamod och engagemang.