Storm lyfter mål 9

Storm lyfter mål 9 – Hållbar industri, innovationer & infrastruktur

Som ett led i vår verksamhet värderar vi allt innehåll utifrån FN:s 17 globala mål, belyser dessa för besökare på Storm samt anordnar evenemang kopplat till dessa mål. Under hösten 2019 fortsätter Storm sitt arbete med att belysa Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, via bl.a. evenemang, utställningar och metoder. Förhoppningen är att öka vetskapen kring målen och samtidigt inspirera studenter och medarbetare vid Malmö universitet till både idéskapande och lösningsorienterade praktiker för en hållbar framtid. 

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är således extra viktiga verktyg för att skapa bättre förutsättningar för en hållbar utveckling. Läs mer på globalamalen.se.

Med fokus på mål 9, lyfter Storm under november och december fram forskning vid Malmö universitet som på ett eller annat sätt berör hållbar industri, innovationer och infrastruktur. I november arrangeras årets andra Stormathon på Storm – en innovationsdag för studenter med fokus på ett mer hållbart arbetsliv. I december har Henric Johnson, innovations- och forskningsråd på Sveriges ambassad i Washington DC., bjudits in för ett Storm Talk där han bl.a. kommer att reflektera kring det politiska landskapet samt forskning och innovation i Sverige och USA. Vidare kommer vi att lyfta innovation och forskning på Malmö universitet i relation till målet via Storms webbplats och sociala medier.

Följ oss på Facebook och Instagram för alla uppdateringar kring mål 9!