Sveriges årliga mötesplats för social innovation

Social Innovation Summit samlar entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på stora samhällsutmaningar. Under två dagar identifieras framtidsfrågor tvärs över sektorer och ny kunskap om social innovation utvecklas.

Årets tema: Creating value

Våra vänner på Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö högskola står bakom Social Innovation Summit – en av Nordens största årliga mötesplatser för social innovation. Läs mer årets Social Innovation Summit och köp biljetter här.

Kundresa, varför och hur?

Ta chansen att aktivt delta i en workshop för att lära dig mer om servicedesign och kundresor. Bli inspirerad i hur du bättre kan förstå kundens upplevelse och behov genom kundcentrerade arbetssätt, metoder och verktyg. Du får även kunskap kring hur kundinsikter kan användas för att driva fram en iterativ innovationsprocess.

När: Den 6 oktober kl 13:00-16:00
Plats: Storm Malmö högskola, Citadellsvägen 7
Kostnad: Fritt inträde
För vem: Alla som är nyfikna på kundcentrerad servicedesign, kundresemetodik och befinner sig i Malmö Begränsat med platser – först till kvarn!

Läs mer och anmäl dig här. Sista anmälningsdag 29 september. 

Forskningsprojekt AppSam – Välfärd och äldrefrågor i gränsöverskridande samverkan

14 september kl 10.00-12.00 i Storm, Gäddan, Citadellsvägen 7
Målgrupp: Alla intresserade

Forskningsprojekt AppSam – Välfärd och äldrefrågor i gränsöverskridande samverkan 

Innehållet tar utgångspunkt i att belysa gränsöverskridande samverkan/möte utifrån profession, praktik och välfärdskontext och att innebörden av det gränsöverskridande utgörs både av det lokala och globala.  
Se även hemsida: www.blogg.mah.se/appsam 

Kontakt: Jonas Christensen, fil Dr. lektor i socialt arbete 
www.mah.se/dsw 

Pop-up Science Shop för näringslivet

Samarbete och samverkan med varandra och över gränser förs ofta fram som nödvändigt för att lösa dagens utmaningar. Social Innovation Skåne och Mötesplats Social Innovation bjuder in till en Pop-up Science Shop, där ni från näringslivet deltar för att tillsammans med akademin lösa några av era aktuella utmaningar.

Under hösten håller vi två Pop-up Science Shops/lunchträffar, den 25 augusti och 2 oktober i Storm, Malmö högskolas nya innovationsmiljö.

Över lunchen diskuterar vi tillsammans med forskare vid Malmö högskola de utmaningar eller fråge- ställningar ni står inför idag och imorgon. Ni bidrar med viktiga erfarenheter och kunskap från er bransch.

25 augusti kl.12-14 – Era utmaningar diskuteras och utvecklas
2 oktober kl.12-14 – Presentation av befintlig forskning och utveckling av    samarbeten baserade på era utmaningar

Vad: Pop-up Science Shop för näringslivet
Var: Storm, Gäddan, Citadellsvägen 7 Malmö
När: 25 augusti kl 12.00-14.00 inklusive lunch och kaffe
O.S.A senast 21 augusti till storm@mah.se

 

Vad är en Science Shop? I en Science Shop möts akademin och övriga aktörer för att tillsammans lösa utmaningar. Konceptet har använts av olika universitet och forskningsinstitut sedan 1970-talet för att främja samarbete och partnerskap mellan akademin och andra sektorer. Social Innovation Skåne och Mötesplats Innovation Skåne bjuder in till en tillfällig version av en Science Shop. En Pop-up Science Shop som riktar sig till näringslivet och era utmaningar idag och imorgon.

Hur funkar en Science Shop? Ni kommer med frågeställningar och utmaningar till Science Shopen. Relevant befintlig forskning identifieras, och eventuellt kopplas utmaningen till en befintlig forskningsmiljö för vidare utveckling. Om forskning inte bedrivs på den aktuella frågeställningen eller om det finns behov att utveckla den ytterligare, kopplar vi samman er med relevanta forskare, alternativt med studenter som kan arbeta med utmaningen i ett examensarbete eller liknande, beroende på vad som passar er som uppdragsgivare bäst.

Glad sommar!

Så var det sommar plötsligt. Dagarna har rusat iväg sedan vi öppnade innovationsmiljön i april.  Vi ser fram emot en spännande höst i Storm men först ledigt och semester. Vi ses igen i augusti!

Nytt & Nyttigt

Finns de bästa uppsatserna om innovation på Malmö högskola?

Nytt&Nyttigt är en uppsatstävling om innovation. För åttonde året belönar VINNOVA och ESBRI studenter med de bästa uppsatserna om innovation med totalt 65 000 kronor i resestipendier. Deadline för ansökan 3 juli 2017. 

Förmågan att tänka nytt, och att omvandla idéerna till något nyttigt för samhället, är centralt för en hållbar tillväxt. Därför har VINNOVA och ESBRI startat Nytt&Nyttigt – en uppsatstävling på temat innovation, kommersialisering och nyttiggörande. De tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier à 30 000, 20 000 respektive 15 000 kronor.

Uppsatstävlingen är öppen för studerande vid samtliga fakulteter. För att delta i tävlingen ska uppsatsen vara skriven under läsåret 2016-2017, på kandidat-, magister- eller mastersnivå och ha erhållit betyget väl godkänd (om sådant ges). Mer info finns här.

Lycka till!

Sommaraccelerator i Storm

På måndag flyttar Drivhusets sommaraccelerator in i Storm. Gruppen har jobbat tillsammans sedan den 12 juni och nu väntar fyra veckors intensivt team work i innovationsmiljön.

Mer om Drivhusets sommaraccelerator här.