We’re back!

Rested and sunkissed we are opening up our creative minds and spaces for a new semester!

With a mission to promote cross-disciplinary collaboration, innovation, and creativity we are here as a resource for everyone who works or studies at Malmö University. If you need support in realizing your idea, are thinking about hosting a workshop or if you are curious about new ways to communicate your research, get in touch with us.

Interested in booking any of our spaces here at Storm? Fill in the booking form. You can find the availability of the two rooms in our calendars.

Keep track of our upcoming events and activities by following us on Facebook or Instagram.

Skicka in ett uppdrag till Stormathon

Har din organisation ett komplext problem som kräver nytänkande lösningar? Är ni redo att låta 45 studenter med olika utbildningsbakgrund jobba med just er utmaning i 12 timmar?

Stormathon är en innovationsdag på Malmö universitet. Studenter som är intresserade av samhällsförbättrande problemlösning och innovation kan ansöka om att få delta i Stormathon och sorteras därefter in i tvärvetenskapliga, dynamiska team om fem personer. Alla team jobbar med samma uppdrag under hela dagen och coachas i problemlösningsmetodik och idéutveckling av erfarna processledare. Efter 12 timmars intensivt arbete pitchar varje team sin lösning för uppdragsgivaren och en jury, med fina priser till de vinnande koncepten!

Världens första Stormathon arrangerades den 2 april 2019 med Malmö stad som uppdragsgivare. Läs mer här eller se filmen om evenemanget.

Vi söker uppdrag till nästa Stormathon under hösten 2019! Har er organisation eller ert företag en komplex utmaning som kräver innovativa lösningar? Kan lösningarna bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle? Skicka in ert uppdrag här.

Vi tar emot uppdrag till och med den 11 augusti 2019 för höstens Stormathon. Vi återkopplar senast under augusti månad.

Stormathon arrangeras av innovationsmiljön Storm på Malmö universitet. Maila gärna oss på storm@mau.se om du har frågor, funderingar eller vill bolla tankar inför ett eventuellt case.

Välkommen på 10 x invigning

Den 27 april är det dags för invigning och då vill vi att du är med. Under dagen kommer Storm att invigas vid tio tillfällen av tio personer. Invigning sker i tio kapitel, börjar varje hel timme och avslutas kl 17.00 med Malmö högskolas rektor Kerstin Tham och vicerektor Charlotte Ahlgren Moritz. Mer om dagen:

8:00 Invigning kapitel 1 med Stormteamet

8:15-8:50 Stormfrukost – Storm bjuder på frukost i samarbete med Vindstilla – Café & mötesplats, anmäl dig genom att mejla till storm@mah.se med “Stormfrukost” i ämnesraden.

9:00 Invigning kapitel 2 med Susanne Wallmark, Förvaltningschef

9:15-9:50 Nyfiken på – Open Lab, Futurumkliniken, Medieverkstaden, Medea.

9:15-9:50 Nyfiken på – Historiska stadsvandringar som metod för att göra staden till sin, Institutet för studier i Malmös historia.

10:00 Invigning kapitel 3 med Therése Nordström, centrumföreståndare och projektledare för Open Lab 

10:15-10:50 Delta i –  Science Shop, ett koncept där akademi och övriga samhällssektorer möts för att tillsammans lösa samhällsutmaningar.

10:15-10:50 Prova på  –  Metodbonanza. Hur gör man för att vara kreativ på ett metodiskt sätt?

11:00 Invigning kapitel 4 med Studentkårerna

11:15-11:50 Delta i – Idéworkshop om kursvärderingar.  

11:30-12:45 Knäckebrödslunch – Storm bjuder!  Anmäl dig genom att mejla till storm@mah.se med “Knäckebrödslunch” i ämnesraden.

12:00 Invigning kapitel 5 med Thomas Arnebrant, tf dekan för fakulteten Hälsa och samhälle

12:15-12:50 Lyssna på – Forskningspresentationer från fakulteten Hälsa och samhälle.

13:00 Invigning kapitel 6 med Gunilla Klingberg, dekan för Odontologiska fakulteten

13:15-13:50 Nyfiken på  – ISU – Institutet för hållbar stadsutveckling, Mötesplats social innovation, Internet of Things and People.

13:15-13:50  Lyssna på  – Draknäste! Studenter från kursen Projekt med fokus på startups pitchar sina startup-idéer för serieentreprenören  och ängelinvesteraren Hampus Jakobsson m fl.

14:00 Invigning kapitel 7 med Andreas Jacobsson, tf dekan för fakulteten Teknik och samhälle

14:15-14:50 Diskutera  –Lärosätets roll i innovationslandskapet, panelsamtal med Per-Anders Hillgren, Richard Mosell, Anna Balkfors. Moderator Anna-Karin Alm, Innovation och utveckling.

14:15-14:50 Nyfiken på – Akademisk dubbelkvart: Margareta Rämgård om åldrande och ensamhet och Thomas Pederson om kroppsburna datorsystem som talar med vårt omedvetna och manipulerar oss i vardagen.

15:00 Invigning kapitel 8 med Anders Linde-Laursen , dekan för fakulteten Lärande och samhälle

15:15-15:50 Prova på  – Stick ut: Utomhusrummets potential för ett innovativt och hållbart arbetsliv med Charlotte Petersson, universitetsadjunkt Urbana studier och Linda Johansson, projektledare Kulturförvaltningen Malmö stad.

15:15-15:50 Lyssna på  – Forskningspresentationer från fakulteten Lärande och samhälle. Däribland presenterar Johan R Norberg, från institutionen Idrottsvetenskap, Sport Open.

16:00 Invigning kapitel 9 Anders Wigerfelt, vicedekan för fakulteten Kultur och samhälle

16:15-16:50 Lyssna på  – Studenter från Drivhuset pitchar sina idéer.

17:00 Invigning kapitel 10 med Kerstin Tham, rektor och Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor för samverkan