GOD UTBILDNING FÖR ALLA

I september lyfter Storm Mål 4 – God utbildning för alla.

Som ett led i vår verksamhet värderar vi allt innehåll utifrån FN:s 17 globala mål, belyser dessa för besökare på Storm och anordnar evenemang kopplat till dessa mål. Under hösten 2019 fortsätter Storm därför sitt arbete med att belysa Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen – genom evenemang, utställningar och metoder. Vår förhoppning är att öka vetskapen och att inspirera studenter och medarbetare vid Malmö universitet till att skapa idéer och lösningar för en hållbar framtid. 

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Samtidigt visar forskning att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i alla samhällen.

Läs mer på globalamalen.se

Med fokus på Mål 4, lyfter Storm under september månad forskning vid Malmö universitet som på ett eller annat sätt berör god utbildning för alla. Vi skapar ett Forskarfönster i våra lokaler på Gäddan samt belyser målet på vår webbplats och på sociala medier. Vi arrangerar vårt första Storm Talk med fokus på kvinnor inom teknik och vad som krävs för att locka fler kvinnor till teknikyrken och vi bjuder in alla medarbetare vid Malmö universitet till en Metodbuffé med fokus på undervisning. 

Följ oss på Facebook och Instagram för alla uppdateringar kring Mål 4!

Book a planning meeting with us!

Storm is here for you who work or study at Malmö University. We offer an open environment and tools for exploring, experimenting and networking. We also offer you guidance and methods about how you can get a more creative workday, workshop, presentation or meeting. 

But how does it work? How can you utilize our methods and ideas? We asked our Innovation host Julia to explain how it works.

What is a planning meeting?

When you are planning an activity – whether it’s a workshop, conference or seminar, at Storm or elsewhere – you can always contact us for help. In a planning meeting, we discuss the goals and aims of your activity and how to reach them.

Why are they important?

It’s often easier to figure out the best way to do something while talking it through with someone. We can help your mind take a new route and ask questions you haven’t thought about before. Storm has a variety of digital tools, workshop methods and material that we can introduce you to during the meeting.

How do they work?

Make a room booking at storm.mau.se/bokning or email us to book a meeting with one of the Storm team members. Planning meetings usually take around 30 minutes. No preparation is necessary, but we recommend thinking these questions through: What do we want to achieve? How much time do we have? Who is my target group?

Are you intrigued? Please contact us, and we can arrange for a planning meeting right away!

We’re back!

Rested and sunkissed we are opening up our creative minds and spaces for a new semester!

With a mission to promote cross-disciplinary collaboration, innovation, and creativity we are here as a resource for everyone who works or studies at Malmö University. If you need support in realizing your idea, are thinking about hosting a workshop or if you are curious about new ways to communicate your research, get in touch with us.

Interested in booking any of our spaces here at Storm? Fill in the booking form. You can find the availability of the two rooms in our calendars.

Keep track of our upcoming events and activities by following us on Facebook or Instagram.

Skicka in ett uppdrag till Stormathon

Har din organisation ett komplext problem som kräver nytänkande lösningar? Är ni redo att låta 45 studenter med olika utbildningsbakgrund jobba med just er utmaning i 12 timmar?

Stormathon är en innovationsdag på Malmö universitet. Studenter som är intresserade av samhällsförbättrande problemlösning och innovation kan ansöka om att få delta i Stormathon och sorteras därefter in i tvärvetenskapliga, dynamiska team om fem personer. Alla team jobbar med samma uppdrag under hela dagen och coachas i problemlösningsmetodik och idéutveckling av erfarna processledare. Efter 12 timmars intensivt arbete pitchar varje team sin lösning för uppdragsgivaren och en jury, med fina priser till de vinnande koncepten!

Världens första Stormathon arrangerades den 2 april 2019 med Malmö stad som uppdragsgivare. Läs mer här eller se filmen om evenemanget.

Vi söker uppdrag till nästa Stormathon under hösten 2019! Har er organisation eller ert företag en komplex utmaning som kräver innovativa lösningar? Kan lösningarna bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle? Skicka in ert uppdrag här.

Vi tar emot uppdrag till och med den 10 september 2019 för höstens Stormathon. Vi återkopplar senast under september månad.

Stormathon arrangeras av innovationsmiljön Storm på Malmö universitet. Maila gärna oss på storm@mau.se om du har frågor, funderingar eller vill bolla tankar inför ett eventuellt case.

Välkommen på 10 x invigning

Den 27 april är det dags för invigning och då vill vi att du är med. Under dagen kommer Storm att invigas vid tio tillfällen av tio personer. Invigning sker i tio kapitel, börjar varje hel timme och avslutas kl 17.00 med Malmö högskolas rektor Kerstin Tham och vicerektor Charlotte Ahlgren Moritz. Mer om dagen:

8:00 Invigning kapitel 1 med Stormteamet

8:15-8:50 Stormfrukost – Storm bjuder på frukost i samarbete med Vindstilla – Café & mötesplats, anmäl dig genom att mejla till storm@mah.se med “Stormfrukost” i ämnesraden.

9:00 Invigning kapitel 2 med Susanne Wallmark, Förvaltningschef

9:15-9:50 Nyfiken på – Open Lab, Futurumkliniken, Medieverkstaden, Medea.

9:15-9:50 Nyfiken på – Historiska stadsvandringar som metod för att göra staden till sin, Institutet för studier i Malmös historia.

10:00 Invigning kapitel 3 med Therése Nordström, centrumföreståndare och projektledare för Open Lab 

10:15-10:50 Delta i –  Science Shop, ett koncept där akademi och övriga samhällssektorer möts för att tillsammans lösa samhällsutmaningar.

10:15-10:50 Prova på  –  Metodbonanza. Hur gör man för att vara kreativ på ett metodiskt sätt?

11:00 Invigning kapitel 4 med Studentkårerna

11:15-11:50 Delta i – Idéworkshop om kursvärderingar.  

11:30-12:45 Knäckebrödslunch – Storm bjuder!  Anmäl dig genom att mejla till storm@mah.se med “Knäckebrödslunch” i ämnesraden.

12:00 Invigning kapitel 5 med Thomas Arnebrant, tf dekan för fakulteten Hälsa och samhälle

12:15-12:50 Lyssna på – Forskningspresentationer från fakulteten Hälsa och samhälle.

13:00 Invigning kapitel 6 med Gunilla Klingberg, dekan för Odontologiska fakulteten

13:15-13:50 Nyfiken på  – ISU – Institutet för hållbar stadsutveckling, Mötesplats social innovation, Internet of Things and People.

13:15-13:50  Lyssna på  – Draknäste! Studenter från kursen Projekt med fokus på startups pitchar sina startup-idéer för serieentreprenören  och ängelinvesteraren Hampus Jakobsson m fl.

14:00 Invigning kapitel 7 med Andreas Jacobsson, tf dekan för fakulteten Teknik och samhälle

14:15-14:50 Diskutera  –Lärosätets roll i innovationslandskapet, panelsamtal med Per-Anders Hillgren, Richard Mosell, Anna Balkfors. Moderator Anna-Karin Alm, Innovation och utveckling.

14:15-14:50 Nyfiken på – Akademisk dubbelkvart: Margareta Rämgård om åldrande och ensamhet och Thomas Pederson om kroppsburna datorsystem som talar med vårt omedvetna och manipulerar oss i vardagen.

15:00 Invigning kapitel 8 med Anders Linde-Laursen , dekan för fakulteten Lärande och samhälle

15:15-15:50 Prova på  – Stick ut: Utomhusrummets potential för ett innovativt och hållbart arbetsliv med Charlotte Petersson, universitetsadjunkt Urbana studier och Linda Johansson, projektledare Kulturförvaltningen Malmö stad.

15:15-15:50 Lyssna på  – Forskningspresentationer från fakulteten Lärande och samhälle. Däribland presenterar Johan R Norberg, från institutionen Idrottsvetenskap, Sport Open.

16:00 Invigning kapitel 9 Anders Wigerfelt, vicedekan för fakulteten Kultur och samhälle

16:15-16:50 Lyssna på  – Studenter från Drivhuset pitchar sina idéer.

17:00 Invigning kapitel 10 med Kerstin Tham, rektor och Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor för samverkan