Nytt år – Storm består

Storm har under de senaste åren etablerat sig som en naturlig samarbetspartner för många på Malmö universitet. Det har inneburit en resa utan fastställd riktning där det enda som varit konstant har varit drivkraften att testa nya saker och nya riktningar. En organism som fångat upp behov och utvecklingsmöjligheter och handlat därefter.

Målsättningen har varit att skapa en neutral mötesplats för alla studenter och medarbetare på Malmö universitet med ett intresse för innovation och nyttiggörande. Samtidigt har Storms medarbetare arbetat för att utveckla den innovationsfrämjande kulturen på universitetet genom projekt, evenemang, nätverkande, metodutveckling och metodstöd. En givande, utvecklande och levande process som gett oss goda insikter.

I takt med att Storm blivit en naturlig resurs på Malmö universitet har även synen på Storm förändrats. Storm är idag mer lokalbetonat med medarbetarnas utvecklingsarbete något åsidosatt till förmån för mer lokalbetonade arbetsuppgifter såsom värdskap, service och underhåll av lokalerna.

Med ett nytt år och en ny organisation följer nya möjligheter. För att säkerställa att Storm ska kunna fortsätta vara en drivande kraft för innovation, kreativitet och experimentlusta även i framtiden kommer därför en del förändringar att göras. Under våren kommer Storm att fokusera på internt utvecklingsarbete inom organisationen för Mau Innovation och för det framtida innovations- och nyttiggörande arbetet på Malmö universitet. Vi kommer arbeta för att Storm ska bli en naturlig och spontan mötesplats för samverkan, nätverkande och utbyte. Vi arbetar även för att i största möjliga mån vara med, delta och driva både utvecklingsprojekt och den innovationsfrämjande kulturen på universitetet framåt. Detta kommer innebära en del förändringar i Storms bokningsförfarande samt i bemanningen av lokalerna.

Vissa saker kommer dock vara sig likt. Storm kommer fortsätta att vara en testbädd som tillhandahåller flexibla och kreativa lokaler att nyttja för inspirationstillfällen, idéutveckling, utvecklingsprojekt, samverkansprojekt, publika evenemang och studentinnovation. Vi kommer även fortsätta vårt arbete med metodutveckling och metodstöd och vi kommer utan tvekan att fortsätta utvecklas och förändras.

Ändringar i Storms bokningsförfarande

Bild på Storms kök

Storm finansieras av Mau Innovation och trycket på våra lokaler blir ständigt högre. Därför kommer vi framöver att ställa något högre krav på vilken typ av bokningar vi tar emot. Aktiviteterna som bokas på Storm bör hädanefter bidra till att göra Malmö universitet till ett mer innovativt lärosäte. Exempel på sådana aktiviteter kan vara inspirationstillfällen, idéutveckling, testa nya sätt att arbeta på, utvecklingsprojekt och nätverksarrangemang. Aktiviteterna kan även vara kopplade till nyttiggörande av idéer eller resultat sprungna ur Malmö universitets verksamhet som till exempel samverkansprojekt, publika evenemang eller studentinnovation.

Anledningen till att kraven nu stramats åt är för att säkerställa att Storm ska kunna fortsätta att vara en drivande kraft för innovation, kreativitet och experimentlusta även i framtiden.

Kontakta oss gärna om du har du frågor kring bokningsförfarandet eller är osäker på om din bokning passar in på Storm.

Datum för vårens Hoffice!

Är du en Hofficeveteran eller sugen på att testa metoden för första gången? Sätt ett kryss i kalendern – nu är vårens datum spikade!

Mer information om vårt Hoffice-koncept hittar du här!

30 januari

27 februari

26 mars

23 april

28 maj

Mau innovation bjuder in till Storm Talk

I listan över världens mest innovativa ekonomier (WIPO:s Global Innovation Index) rankas Sverige just nu som hedersam tvåa, tätt följt av USA på tredje plats. Trots detta dominerar fortfarande USA i Reuters Topp 100, listan över världens mest innovativa universitet, med 46 placeringar bland de 100 första. Hur kommer det sig?

I detta Storm Talk bjuder vi in Henric Johnson, innovations- och forskningsråd på Sveriges ambassad i Washington DC., för att reflektera kring det politiska landskapet och forskning och innovation i Sverige och USA. Hur och varför skiljer sig systemen åt? Vilka möjligheter och begränsningar finns i relation till samarbeten och konkurrenskraft? Helt enkelt: Hur kan Malmö lära av Washington?

>> Anmäl dig här! <<

Henric kommer att finnas med live från Washington DC via länk, och för oss i Malmö erbjuds enklare förtäring på Storm under samtalets gång.

BIOGRAFI

Henric Johnson är Sveriges innovations- och forskningsråd på ambassaden i USA, med uppdrag att främja samarbeten och affärer för svenska innovations- och forskningsaktörer samt att öka intresset för kunskapsnationen Sverige. Han har tidigare varit gästprofessor på Stanford University och senior Wallenberg Fellow vid Nordic Innovation House i Silicon Valley. Han är professor i datavetenskap och tidigare prorektor på Blekinge Tekniska Högskola.

Låt oss prata om Mål 4 – God utbildning för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Samtidigt visar forskning att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i alla samhällen.

Hör Patricia Staaf, föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap (AKL), reflektera över Mål 4 och Malmö universitets arbete med målet.

Stormathon November 27 – Apply now!

Dekorativ bild

Problem solver. Team player. Innovator. Analyst. We know that sounds like you – but do you?

Stormathon is the opportunity to participate in an intense, one-day innovation boot camp. Together with students from other programs, you get a case: a real problem from an external organization or company, who will be your client for the day. You will work in tailor-made teams organized to complement each other’s strengths while being coached by experienced innovators and facilitators throughout the whole day. At the end of the day, you will pitch your solution with a chance to win the final prize.

This autumn’s Stormathon will take place on November 27th at Storm Innovation Hub. Skanska is the client and the theme is sustainable working life in the future.

27 November 09:00-21:00 • Application closes November 13th

Application closed!

Find out more about our Stormathon concept here!

Checklist for Sustainable Events

At Storm we wish to contribute to the sustainable development at Malmö University – by offering flexible and creative premises, offering knowledge, skills and support in relation to innovation and idea development and by communicating knowledge-intensive results at the university. 

Storm also seeks to inspire and facilitate multidisciplinary collaborations in order to find new networks where people from different subject areas and backgrounds can meet and take on real-world economic, social and/or environmental challenges.

Furthermore, we aim to set a good example, which is why we have created a sustainability policy as a guideline for our daily work here at Storm. As part of this work, we have created a checklist for how to arrange and facilitate sustainable events – which can be applicable, not only at Storm, but at the university as a whole. 

At Storm we follow the checklist to the letter and our hope is that the list can inspire to more events where the sustainability factor is a natural part of the process – from planning, execution to evaluation. 

Storm’s checklist for Sustainable events

I september lanserar Storm sitt första nyhetsbrev!

Är du nyfiken på vad som händer på Storm och hur vi arbetar? Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Här får du information om vad som händer, vad som har hänt och vad som kommer att hända på Storm. Du får en inblick i vår dagliga verksamhet och hur vi arbetar för att kunna erbjuder dig – som arbetar eller studerar på Malmö universitet – ett öppet klimat och verktyg där du kan utforska, utvecklas, inspireras och bygga nätverk. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

IT’S SUMMER TIME!

We’re storming out! For the next five weeks, we’re gonna try out this super popular thing called summer vacation, that everybody is talking about. Meantime the booking of Storm will be closed and our mailboxes will send you an automated reply. But don’t sweat it, we’ll be back in August. See you then!!

Happy summer everyone!