Övriga innovationsmiljöer

Storm – ett nav för innovation

På Malmö universitet finns många labb, verkstäder och andra typer av kreativa miljöer. På Storm vill vi knyta samman dessa platser så att de kan nyttjas av fler. Ett urval finns här;