Hoffice

HOFFICE

Illustration av 5 olika personer som arbetar med Hoffice

Vad är Hoffice?

Hoffice är en idé som föddes ur frilansares behov av att ha en arbetsplats att gå till. På Storm gillar vi tanken om att jobba tillsammans, men ändå utan störningsmoment. Därför utvecklade vi vår egen variant, anpassad för alla oss som arbetar, forskar och studerar vid Malmö universitet.

Grundprincipen för Hoffice-metoden är 45 min arbete, 15 min paus. Använd gärna en timer som kan hålla koll på tiden åt er.

Under arbetspasset stör man inte de andra i rummet. Telefonsamtal tas utanför, och behöver man fråga någonting skickar man ett mail eller väntar till pausen.

Delmål

Inför varje arbetspass är det viktigt att formulera ett mål för sina 45 minuter. Välj en arbetsuppgift du vill hinna klart med under arbetspasset och håll dig till den. I början av timmen går ni varvet runt i gruppen och låter alla berätta vad de tänker jobba med – att säga det högt gör det enklare att komma ihåg vad man vill åstadkomma. Om ni är en stor grupp räcker det att berätta för de man sitter närmst. Är du ensam, skriv ner ditt mål på en lapp.

Pauser

Att ta regelbundna pauser är viktigt för att kunna hålla koncentrationen uppe under hela dagen. För att verkligen koppla bort jobbet, inleds varje Hoffice-paus med ca 5 min “aktiv” paus – meditation, en lek, stretching, snabb promenad runt huset etc. Därefter ca 10 min vanlig paus där man t.ex. kan ta en kaffe eller svara på sms. Förslag på pauser hittar du här.

Vi rekommenderar att ha en pausledare för varje paus, alltså någon i gruppen som tar ansvar för att välja och leda den korta aktivitet som inleder pausen. Det kan vara samma person för alla pauser eller så delar man på ansvaret.

WORKSHOP – HOFFICE

Hofficemetodiken går också att applicera på arbete i grupp. Ska ni verksamhetsplanera, skriva en gemensam ansökan eller något annat som kräver diskussion och samarbete? Utgå från principen med 45 min arbete och 15 min paus, men sätt gemensamma delmål för arbetspassen.

Det kan också vara en bra idé att blanda workshop och tysta arbetspass under en Hofficedag. T.ex. genom att ägna de två första passen åt att komma överens om vad som ska ingå i rapporten och vem som ansvarar för vilken del. Därefter enskilt arbete i tystnad, med ett avslutande pass för att stämma av och planera kommande arbete.

Nyfiken på att testa själv? En gång i månaden kör vi Hoffice på Storm. Du jobbar i tystnad med dina vanliga arbetsuppgifter och sätter dina egna mål. Delta hela dagen eller bara de timmar du kan. Håll utkik på vår Facebooksida för aktuella tillfällen.