Innovation

INNOVATION & NYTTIGGÖRANDE

Malmö universitets vision är att bidra till ett hållbart och mer jämlikt samhälle genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft – en handlingskraft som omsätts genom samverkan och innovation.

För oss innebär innovation att skapa värde – oavsett om kunskapen som leder fram till en idé kommer från forskning, utbildning eller tjänstemannaarbete och oavsett om idéen är ämnad att leda till nya arbetssätt, metoder, modeller, processer, tjänster eller produkter.

Mau Innovation

På Malmö universitet stöds och utvecklas innovationsarbetet av Mau Innovation. Läs mer om enhetens arbete här!

Projekt kring innovation & nyttiggörande

Universitetet deltar även aktivt i och driver en rad olika projekt kopplade till innovation, nyttiggörande och samverkan – på både regional och nationell nivå. Här kan du läsa mer om några av dessa projekt

Innovationsmiljöer på Malmö universitet

Malmö universitet är ett aktivt nav för samhällsnyttig forskning, utbildning och innovation och står värd för flera tematiska mötesplatser där ny kunskap utvecklas tillsammans med andra samhällsaktörer. Läs mer om universitetets innovationsmiljöer, mötesplatser, labb och verkstäder här.