Mau Innovation

Mau Innovation

Innovationsenheten vid Malmö universitet, Mau innovation, arbetar i ett brett perspektiv med innovation och nyttiggörande av kunskapstillgångar framtagna på Malmö universitet. Här får forskare och medarbetare vid universitetet vägledning och support i innovationsprocessen – från forskningsresultat till nyttiggörande.

Mau Innovation arbetar med att främja interna och externa samarbeten som syftar till att skapa värde i samhället. Innovationsenhetens nätverk, metoder och stipendier är formade för att leda till konkreta resultat oavsett om det handlar om samhällsnytta, social förändring, affärsnytta eller immateriella rättigheter.

Kontakta Mau Innovation om du har frågor kring:

  • Förverkligande av projektidéer
  • Impact i forskningsansökningar
  • Inspel kring innovation i utbildningar och kurser
  • Kreativa workshops i nyttiggörande
  • Ansökan till universitetets stipendier och bidrag för att främja nyttiggörande
  • Frågor om bisyssla
  • Frågor kring samarbete internt och externt

… och alla andra frågor du inte vågar ställa till nån annan. Mau Innovation välkomnar alla frågor och givetvis råder sekretess.

Kontakt: innovation@mau.se