STORMATHON INTERN

I sin framtida yrkesroll kommer studenter ofrånkomligen att stöta på utmaningar och problem som behöver adresseras. Att under sin utbildning få verktyg för att hantera dessa är således nödvändigt. På Storm har vi därför under hösten arbetat fram en metodprocess som utmanar studenters problemlösningsförmåga i syfte att ge studenter metoder och verktyg för att omvandla utmaningar och problem till lösningsförslag.

Processen som hämtat inspiration från vårt innovationsdags-koncept Stormathon testades för första gången nu i höst av studenter från Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. Momentet lades in som en del av VFU-kursen och studenterna uppmanades att, med utgångspunkt i ett underlag för problemförståelse som Storm tagit fram, uppmärksamma utmaningar på den arbetsplats de befann sig på under sin VFU. Efter praktikperioden samlades studenterna på Storm för en intensiv heldag som fick namnet Stormathon intern. I grupper bearbetade de några av de utmaningar som fångats upp ute på arbetsplatserna, via övningar och metoder för problemförståelse, idégenerering, idéurval, konceptualisering och presentationsteknik. Lösningsförslagen presenterades sedan som korta pitchar i slutet av dagen för handledare och övriga studenter.

Det var kul att äntligen få testa att köra en heldag med idé- och problemlösningsmetodik för en grupp som inte har det som en självklar del av sin utbildning. Det var utmanade, men vi lärde oss mycket inför nästa gång. Nu har vi ett koncept som kan genomföras med fler grupper, sammanfattar Helena Ondrus, metodansvarig på Storm.

Stormathon: spring 2019

Looking for the November 2019 Stormathon? Click here!

Problem solver. Team player. Innovator. Analyst. We know that sounds like you – but do you?

Stormathon is the opportunity to participate in an intense, one-day innovation boot camp. Together with students from other programs, you get a case: a real problem from an external organisation or company, who will be your client for the day. You will work in tailor-made teams organized to complement each other’s strengths while being coached by experienced innovators and facilitators throughout the whole day. At the end of the day, you will pitch your solution with a chance to win the final prize.

The first Stormathon ever took place in collaboration with the City of Malmö in April 2019 and you can read more about it here!

We’re currently planning the next edition for the 2019 autumn semester. Are you representing an organisation or company and want to be the next case owner? Send us an email!

– What is Stormathon?

Stormathon is an innovation day which offers students at Malmö University the chance to develop your problem-solving ability – with a real case from an external client.

Stormathon offers you the opportunity to:

  • Practice your innovation and problem-solving abilities
  • Work with a real case
  • Expand your network
  • Identify and make use of your specific strengths
  • Collaborate with other students outside of your field or program
  • Compete against other teams for the best solution and the chance to win a price

During 12 intense hours, you will work in a team with students from different programs and with varied competencies. You get your case in the morning and at the end of the day, you will present it in front of a jury. At your disposal are:

  • Your own room for idea generation and all the material that you will need for a creative process.
  • Access to coaching and method support
  • Direct contact with representatives from your client
  • Inspirational lectures

Of course, no need to stress about food. We will have you covered! Lunch and dinner will be served, as well as coffee and snacks all day long.

Intrigued? Email us at storm@mau.se and we will let you know when sign-up opens!