Innovationsmiljöer

Innovationsmiljöer

Malmö universitet är ett aktivt nav för samhällsnyttig forskning, utbildning och innovation och står värd för flera tematiska mötesplatser där ny kunskap utvecklas tillsammans med andra samhällsaktörer. Nedan presenteras ett urval av innovationsmiljöer, mötesplatser, labb och verkstäder.